Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Muut viranomaispalvelut - Suomen suurlähetystö, Reykjavik : Palvelut : Muut viranomaispalvelut

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Reykjavik

Finnska sendiráðið
Box 1060, IS-121 Reykjavik, Island
S-posti: sanomat.rey@formin.fi
Puh: +354 - 5100 100
Íslenska | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Muut viranomaispalvelut

Asevelvollisuus 

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1 §:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta. Islannissa asuvan kutsuntavelvollisen tulee lähettää kutsuntapaperinsa suoraan sotilaslääniinsä. Suomen suurlähetystö auttaa kutsuntavelvollista matkalippujen hankkimisessa.

Lisätietoa
Suomen puolustusvoimat

Auto 

Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon tilapäinen turistikäyttö Suomessa on hyväksyttyä enintään kuuden kuukauden ajan vuoden sisällä. Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt eivät saa käyttää ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa muutoin kuin auton ulkomailla asuvan omistajan ollessa mukana ajoneuvossa.

Muuton yhteydessä voi ulkomailla rekisteröidyn henkilöauton viedä Suomeen verotta. Verosäädökset on kuitenkin hyvä tarkistaa Suomen Tullista käyttörajoitusten ja mahdollisten jälkikäteisten maksujen vuoksi.

Lisätietoa
Suomen Tulli
puh. +358 (0) 295 5201 (tullineuvonta)

Tietoa käytetyn auton maahantuonnista antaa myös Ajoneuvohallintokeskus, puh +358 (0) 295 345000


Eläke 

Eläkeasioissa tulee kääntyä suoraan Kansaneläkelaitoksen puoleen.

Lisätietoa
http://www.kela.fi/muutto-ulkomaille_elakelaisena

Henkilökortti

Suomalainen voi osoittaa henkilöllisyytensä pohjoismaissa ja EU-maissa matkustaessaan henkilökortilla, johon kansalaisuus on merkitty.

Schengen-alueen sisällä ei ole rajatarkastuksia, mutta mukana on silti oltava passi tai edellä mainittu henkilökortti. Lapsella on olatava oma passi tai henkilökortti.

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa.

Henkilötiedustelut

Suomen kansalaisia koskevat henkilötiedustelut tulee esittää kirjallisesti ulkoasiainministeriölle:

Ulkoasiainministeriö
Kansalaispalvelut
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Ulkoministeriön vaihde, puh.: + 358 295 350 000

Kriisitilanteet 

Islanti on tuliperäinen saari, joka sijaitsee kahden mannerlaatan välisessä saumakohdassa. Tulivuoret toimivat edelleen vilkkaasti ja maanjäristykset ovat melko yleisiä. Ensisijainen vastuu ihmisten turvallisuudesta on maan viranomaisilla, joiden antamaa ohjeistusta tulee noudattaa. Tarkat englanninkieliset ohjeet kriisitilanteisiin varautumisesta löytyy Almannavarnirin verkkosivuilta

Maanjäristykset:

Maanjäristys kestää yleensä vain muutamia kymmeniä sekunteja, pysy rauhallisena.

Jos olet järistyksen aikana sisätiloissa:

  • varo kaatuilevia huonekaluja, hyllyistä putoilevia esineitä, lasinsirpaleita, irtoilevia pattereita ja rakennuksen osia.
  • suojaudu kyyristymällä oviaukkoon: suojaa pää käsivarrella ja pidä toisella kädellä kiinni ovenpielestä
  • kyyristy kantavan seinän nurkkaan ja suojaa pää käsivarrella tai 
  • kyyristy pöydän alle ja pidä pöydänjaloista kiinni.

Jos olet ulkona maanjäristyksen sattuessa:

  • mene rakennusten ja puiden luota avoalueelle, 
  • kyyristy ja suojaa pää käsivarrella, mikäli et pääse avoalueelle 
  • varo vyöryviä kiviä ja mutavyöryjä tunturimaastossa 
  • pysäytä auto turvalliselle paikalle.

Löytötavarat 

Suurlähetystöllä ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimia löytötavara-asioissa. Suurlähetystölle toimitetut löytötavarat toimitetaan omistajan asuinpaikkakunnan poliisiviranomaiselle.

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen 

Muuttotavaroiden tuonnista Suomeen löytyy tietoa Tullista, Puh. + 358 (0) 295 5200  sekä Tullin sivuilta.

Notaari- ja legalisointiasiat 

Suomen suurlähetystössä Islannissa voidaan Suomen säädösten mukaisesti hoitaa rajoitetusti notaari- ja legalisointia koskevia tehtäviä.

  • oikeaksi todistaa suomalaisten allekirjoituksia, mikä edellyttää henkilötodistuksen esittämistä. 
  • vahvistaa asiakirjojen jäljennöksiä, jolloin alkuperäinen asiakirja on aina esitettävä.

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Suomesta 

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi kysyä ao. asuinpaikkakunnan seurakunnasta tai maistraatista. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, asiaa voi tiedustella Helsingin maistraatista
Puh. + 358 (0)29 55 36 230 
Sähköposti: vtj-otteet.helsinki@maistraatti.fi

Lisätietoa: 
Väestörekisterikeskus 
Suomen väestörekisterikeskuksen maksulliset palvelunumerot: 
virkatodistustilaukset +358 (0)9 100 4395
Suomenkielinen puhelinosoitepalvelu: +358 0600 0 1000
Ruotsinkielinen puhelinosoitepalvelu: +358 0600 0 1001

Taloudellinen avustaminen 

Suurlähetystö ei voi auttaa taloudellisesti avustuksen tarpeessa olevaa henkilöä vaan toimii ainoastaan välittäjänä. Välitöntä apua tarvitseva voi kääntyä paikallisen sosiaalitoimen puoleen:
Félagsþjónusta
Skúlagata 21
101 Reykjavik
Puh. +354 411-1600
Sähköposti: midborg.hlidar@reykjavik.is

Suurlähetystö voi auttaa Islannissa rahattomana olevaa henkilöä saamaan rahaa Suomesta paluulippua varten joko ulkoasiainministeriön kautta tilisiirtona kyseisen henkilön tililtä, omaisten tekemää talletusta vastaan (ulkoasiainministeriön toimitusmaksu 50 euroa) tai muulla tavoin, esimerkiksi Western Unionin kautta.

Tullimääräykset ja tulli

Tietoja rajoituksista ja tullin ohjeista saa Tullin vaihteesta, puh. + 358 (0)295 5200 sekä Tullin sivuilta.

Verotus 

Verohallinnosta löytyy ohjeet Suomessa maksuunpannun veron maksumenettelystä (esim. perintövero).

Lisätietoa
Verohallinto 
Uudenmaan veroviraston neuvontapuhelimet: 
Kansainvälisen henkilöverotuksen palvelunumero +358 (0)20 697 024
Perintö- ja lahjaverotuksen palvelunumero +358 (0)20 697 018

Väestörekisteri 

Väestörekisterikeskus pitää yllä rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Väestörekisterikeskuksessa on rekisteröity sekä Suomessa että ulkomailla (poissaolevina) asuvat Suomen kansalaiset.  

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 20.10.2014


© Suomen suurlähetystö, Reykjavik | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot