Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland Promotion Board: Mer krut i arbetet för Finlandsbilden - Finlands ambassad, Reykjavik : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Reykjavik

Finnska sendiráðið
Box 1060, IS-121 Reykjavik, Island
E-post: sanomat.rey@formin.fi
Tel: +354 - 5100 100
Íslenska | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 20.4.2017 | Utrikesministeriet

Finland Promotion Board: Mer krut i arbetet för Finlandsbilden

Pressmeddelande 73/2017
20.4.2017

Finland Promotion Board som styr arbetet för Finlandsbilden har gett ut rapporten Så här byggs Finlandsbilden upp. Översikt 2015–2016. Översikten samlar den senaste forskningen, information om de verktyg som skapats och förslag till hur Finlandsbilden kunde skärpas. Syftet med översikten är att skapa debatt, erbjuda innehåll och fakta.

”Idag kräver det internationella läget och vår egen ekonomiska situation att arbetet med Finlandsbilden tas på allvar. Ett framgångrikt arbete för Finlandsbilden syns sist och slutligen i så viktiga frågor som Finland politiska och ekonomiska framgång”, säger Mari-Kaisa Brander som var ordförande för Finland Promotion Board vid statsrådets kansli 2015–2016.

En mängd personer och organisationer arbetar med Finlandsbilden som en del av sitt dagliga arbete. Det är alltså inte bara frågan om roliga kampanjer utan om ett långsiktigt och långsamt påverkansarbete, kommunikation och marknadsföring. Finland Promotion Board samlar de viktigaste aktörerna och samordnar verksamheten. Ordförandeskapet är placerat vid statsrådets kansli och sekretariatet vid utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati.

”Makro- och mikronivån är de allra viktigaste: vilka beslut Finland fattar och vilken bild av Finland enskilda individer och företag ger av Finland. Utöver detta finns narrativen, verktygen och åtgärderna som flera statsfinansierade och regionala aktörer står för genom att lyfta fram positiva aspekter som vi upplever som viktiga”, säger Petra Theman, generalsekreterare för Finland Promotion Board och chef för utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati.

Styrgruppen för Finland Promotion Board är nöjd med de reformer som gjorts under de senaste två åren, med de verktyg för arbetet med Finlandsbilden som skapats och med de resultat som flera aktörer uppnått. Framgångarna syns bland annat i Finlands placering på olika rankinglistor om föreställningar om länder och rekommenderade resmål.

Styrgruppen för Finland Promotion Board är ändå bekymrad över att arbetet är splittrat och resurserna allt för knappa. I översikten föreslås en kartläggning av alla olika uppgifter och resurser som de organisationer som arbetar med Finlandsbilden har. Utifrån kartläggningen ska man reda ut förutsättningarna för att grunda en Promote Finland-organisation. Organisationen skulle bära huvudansvaret för kommunikationen om Finlandsbilden på samma sätt som till exempel Promote Iceland eller Svenska institutet.

Bilaga: Näin Suomikuvaa rakennetaan. Katsaus maakuvatyöhön 2015–2016

Tillgänglig på svenska och engelska i början av maj på adressen toolbox.finland.fi -> Research

Ytterligare information: Petra Theman, chef för enheten för offentlig diplomati, tfn 0295 351 558.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Finland Promotion Board, fr.o.m. mars 2017

 • Ordförande: enhetschef Jorma Korhonen, statsrådets kansli
 • Vice ordförande: kommunikationsdirektör Jouni Mölsä, utrikesministeriet
 • Vice ordförande: kommunikationschef Mari-Kaisa Brander, arbets- och näringsministeriet
 • Generalsekreterare: enhetschef Petra Theman, enheten för offentlig diplomati, utrikesministeriet

Medlemmar

 • direktören för internationella ärenden Jaana Palojärvi, undervisnings- och kulturministeriet
 • generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, Utbildningsstyrelsen
 • direktör Paavo Virkkunen, Visit Finland
 • kommunikations- och marknadsföringsdirektör Maija Karhusaari, Finpro
 • kommunikationsdirektör Tomi Korhonen, Tekes
 • verksamhetsledare Tove Ekman, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut
 • näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva, Helsingfors stad
 • marknadsföringsdirektör Maija Loikkanen, House of Lapland
 • kommunikationsdirektör Atte Palomäki, Wärtsilä
 • varumärkes- och marknadsföringsdirektör Johanna Jäkälä, Finnair
 • kommunikationsdirektör Veera Heinonen, Sitra
 • styrelseordförande Pauli Waroma, Sherpa

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 20.4.2017


© Finlands ambassad, Reykjavik | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter