Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Green to Scale, työtä ilmastonmuutoksen taklaamiseksi - Suomen suurlähetystö, Reykjavik : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Reykjavik

Finnska sendiráðið
Box 1060, IS-121 Reykjavik, Island
S-posti: sanomat.rey@formin.fi
Puh: +354 - 5100 100
Íslenska | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 31.1.2017

Green to Scale, työtä ilmastonmuutoksen taklaamiseksi

Reykjavikin Pohjolan talossa järjestetyssä Nordic Green to Scale -seminaarissa keskusteltiin, miten Pohjoismaissa toteutetut ratkaisut ilmastonmuutosta vastaan ovat vaikuttaneet ja miten ne vaikuttaisivat koko maailman päästölukemiin, mikäli toimeen tartuttaisiin heti. Seminaarin aikana käytiin läpi myös muiden maiden malleja, joita voisi soveltaa Pohjoismaissa.

Islannin vasta nimitetty ympäristöministeri Björt Ólafsdóttir kertoi seminaariin osallistumisen olevan hänen ensimmäisiä työtehtäviään ja totesi, että uuden hallituksen tulee paneutua ympäristöasioihin entistä ponnekkaammin. Ministerin mukaan muutokset yhteiskunnassa ovat tarpeen, bensa-autoista tulee päästä eroon, niin kuin aikoinaan luovuttiin hiiliuunien käytöstä. Muutos voi kuulostaa suurelta askeleelta, mutta ministerin mukaan kustannusarviot tulee ottaa huomioon pitkällä tähtäimellä, esimerkiksi sähköauton osto voi tuntua kalliilta kertahankinnalta, mutta pitkällä tähtäimellä se on kannattavampi ratkaisu.

Ympäristöministeri Björt Ólafsdóttir

Islannin yliopiston professori Brynhildur Davíðsdóttir kommentoi monia yhteiskuntia vaivaavan tiedonpuutteen. Davíðsdóttirin mukaan kiinnostus ilmastonmuutosta kohtaan olisi herätettävä. Ilmastonmuutoksen vastaisen politiikan tulisi olla kunnianhimoista ja tavoitteiden tulisi olla selkeät. Davíðsdóttir huomauttaa, että aurinko- ja tuulienergian hinta on jo laskenut, ja myös sähköautojen yleistyminen voi vaikuttaa niiden hankintahintoihin. Muutoksia voitaisiin siis saada aikaan nopeastikin, teorioista tulisi siirtyä tekoihin.

Nyky-yhteiskunnassa on tekeillä monia projekteja, joissa tiedemiehet ja taiteilijat tekevät yhteistyötä, jolloin teoreettinen tieto saa uuden muodon ja saavuttaa laajemman yleisön. Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen on samoilla linjoilla: "Tieto ei imeydy ihmisten päähän kaatamalla", joten asiasta tulee olla keskustelua. Vaikutusvaltaisten johtajien ja korkea-arvoisten politiikkojen näyttämä esimerkki on tärkeää myös, ja erityisesti, ympäristöasioissa.

Green to Scale

Tällä hetkellä Yhdysvalloissa mennään takapakkia ilmastomuutoksen vastaisessa taistelussa, Kiinassa taas edistytään. Kiina on ollut pitkään maailman suurin saastuttaja, mutta nykyään sähköautoja myydään siellä ennätysmääriä, kestävän kehityksen projekteihin panostetaan mittavilla summilla ja vastikään päätettiin jättää rakentamatta yli sata hiilivoimalaa. Saksa on lisännyt aurinkoenergian käyttöä. Costa Ricassa ekologisten vaihtoehtojen käyttöönotosta voi saada rahallisen korvauksen. Tanskalaiset pyöräilevät keskimäärin päivittäin 3 km, pyöräily tuo puhtaamman ilmaston lisäksi myös terveydellisiä etuja, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Suomen voisi olla relevanttia miettiä uusia keinoja mm. lämmön tuottamisen tai vähemmän saastuttavamman liikenteen suhteen.

Viime aikoina Islannissa on uutisoitu ihmisten välinpitämättömyydestä ilmastonmuutoksen suhteen, vaikka keltään islantilaiselta on tuskin jäänyt huomaamatta ilmaston lämpeneminen. Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa on unohdettu alleviivata sen seurauksia: ilmastonmuutos vaikuttaa mm. merenpinnan nousuun, mikä voi Islannissa olla katastrofaalista maan asutuksen sijaitessa saaren rannikoilla.

Green to Scale

Vaikka yksilötasolla tiedostaminen voi olla eritasoista, on julkinen taho ottanut asiaan kantaa tukemalla projekteja, joissa ympäristöystävällisyys on etusijalla, tästä hyvänä esimerkkinä sähköautoverkostoon panostaminen. Islannissa on tällä hetkellä kolmetoista sähköauton latauspistettä. Vuoden vaihteessa Työllisyys- ja innovaatioministeriö myönsi tukea sadalleviidelle sähköauton latauspisteelle, projekti saatetaan loppuun 2018 vuoden aikana. Sähköautojen latauspisteiden verkosto tulee kattamaan Islantia ympäröivän ykköstien sekä länsivuonojen tiet. Periaatteessa verkosto kattaa kaiken asutun alueen, mukaan lukien harvaan asutut alueet.  Eurooppa-neuvoston tilaston mukaan Islanti on Euroopan toisella sijalla sähköautoilua verrattaessa, Norjan johtaessa tilastoa.

Reykjavikin kaupunki asetti vuonna 2009 tavoitteet seuraaville kolmellekymmenelle vuodelle, jona aikana kaupungin hiilijalanjälki olisi tarkoitus vähentää olemattomiin. Suunnitelmaa arvioidaan uudelleen joka viides vuosi. Pääkohtia ovat maankäyttö, liikenne ja jätehuolto. Suunnitelmassa aktiivisia ovat niin yksilöt kuin alueen yrityksetkin. Reykjavikin kaupungin ympäristökehittäjä Hrönn Hrafnsdóttir vihjaa kalastusteollisuuden voivan saada tulevaisuudessa uusiutuvan energian käytön avulla uusia ympäristöystävällisempiä mahdollisuuksia, sähköä käyttävien kalastusaluksien myötä.

Green to Scale

Pääkaupunkiseudun jälkeen Islannin suurin asuinalue on pohjoisessa sijaitseva Akureyrin kylä. Akureyri ei jää Reykjavikin varjoon ympäristökysymyksissä, sillä alue pyrkii olemaan hiilidioksidipäästötön jo muutaman vuoden kuluttua. Kaupungin pormestari allekirjoitti juuri sopimuksen, jonka mukaan kylän joukkoliikenteestä kolme bussia vaihdetaan metaanibusseihin, ensimmäinen bussi saadaan käyttöön jo maaliskuussa. Kaupunkibussien käyttö on Akureyrissä maksutonta. Myös jätelajitteluun on panostettu ottamalla huomioon biojätteiden lajittelu kotitalouksissa. Akureyrissa tuotetaan myös biodieseliä, kylän alueella on kolme sähköautojen latauspistettä ja ainut pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitseva metaanitankkauspiste löytyy Akureyristä. Kylä tekee kaikkensa, jotta Islannin maine puhtaana ja koskemattomana maana säilyisi, sillä vaikutukset näkyvät niin matkailussa kuin kansalaisten omassa hyvinvoinnissa.

Oras Tynkkynen alleviivaa, että kokemusten kautta on helpompi vakuuttaa. Nordic green to scale - projekti on onnistunut asettamaan ihmisten toiminnan aiheuttamat vaikutukset ympäristöön ymmärrettäviin mittakaavoihin, kun ilmastonmuutos esitetään lukuina. Tynkkynen uskoo positiivisen asenteen voivan johtaa nopeisiinkin muutoksiin, vaikka "työtä on vielä tehtävä, jotta ilmastonmuutos saadaan taklattua".

Lue lisää Green to scale projektista: http://www.greentoscale.net/nordic

Teksti: Jaana Pitkänen
Kuvat: Norræna húsið, Ísland

Tulosta

Päivitetty 31.1.2017


© Suomen suurlähetystö, Reykjavik | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot