Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Pass - Finlands ambassad, Reykjavik : Konsulära tjänster : Pass

FINLANDS AMBASSAD, Reykjavik

Finnska sendiráðið
Box 1060, IS-121 Reykjavik, Island
E-post: sanomat.rey@formin.fi
Tel: +354 - 5100 100
Íslenska | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Pass och identitetskort

Pass

Passi/Pass: mallikappale/modellstycke (specimen)Passi/Pass: mallikappale/
modellstycke /specimen

Ett finländsk pass är ett resedokument som kan beviljas åt finska medborgare. Endast ett giltigt pass kan användas som resedokument. Det lönar sig inte att försöka ge sig ut på resa med en söndrigt eller skadat pass. Passet är också ett identitetsbevis. Ett pass kan bara innehålla en persons uppgifter, till exempel kan inte barn vara införda i sin förmyndares pass.

Utomlands kan man lämna in en ansökan om pass vid Finlands beskickningar, det vill säga ambassader, generalkonsulat och konsulat. Honorärkonsulat kan inte ta emot passansökningar. En ansökan om pass måste alltid lämnas in personligen. Den får inte skickas per post eller lämnas in via ett ombud. Oberoende av bostadsort kan du lämna in en passansökan vid vilken beskickning som helst och i Finland vid vilken polisstation som helst.

Behandlingen av passansökan kan sätta igång först när alla personuppgifter (namn, uppgifter om barn och deras förmyndare o.s.v.) stämmer överens med uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Du är själv ansvarig för att dina uppgifter i befolkningsdatasystemet är korrekta (Befolkningsdatalagen 661/2009, trädde i kraft 1.3.2010). Om du behöver kontrollera uppgifterna ska du vara i kontakt med dig egen magistrat. Finlands beskickningar utomlands kan hjälpa dig att uppdatera uppgifterna.

Ett pass är i kraft i högst fem år. Minderåriga ska ha ett eget pass och ska vara närvarande tillsammans med sina vårdnadshavare när ansökan lämnas in. Om båda vårdnadshavare inte kan närvara då barnets passansökan lämnas in ska man uppvisa ett daterat och undertecknat medgivande av den frånvarande föräldern.

Då man lämnar in en passansökan behövs:

  • ett passfoto (Instruktioner för passfoto)
  • tidigare pass eller giltigt id-kort
  • en polisanmälan om ett giltigt pass stulits eller försvunnit
  • personer under 18 år ska ha ett skriftlig medgivande av båda sina vårdnadshavare (antingen på ansökningsblanketten eller som skild bilaga)
  • män i åldern 17–30 ska ha ett intyg över närvaro vid uppbåd eller avlagd värnplikt (t.ex. soldatpass, intyg över befrielse).
  • i vissa fall ett lokalt ämbetsbevis eller något annat bevis på finskt medborgarskap.
  • beroende på beskickningen där ansökan lämnas in kan det krävas andra handlingar (t.ex. ämbetsbevis, green card, personer med dubbelt medborgarskap sitt andra pass).

Om en värnpliktig person inte kan intyga att den avlagt sin värnplikt, anhåller man om ett utlåtande från militärmyndigheterna i Finland och behandlingen av passansökan kan inte inledas innan utlåtandet anlänt.

Mera information: Passansökan utomlands 

Hur länge tar det att få ett pass?

Leveranstiden för ett vanligt pass är i allmänhet 1–3 veckor. Att tillverka passet tar 4–6 dagar och postgången kan vara några dagar inom Europa till 7–10 dagar i Asien, Afrika, Sydamerika eller Centralamerika. För en tilläggsavgift kan man få ett snabbpass på kortare tid (1­–3 dagar), men leveranstiden avviker inte från ett vanligt pass.

Att avhämta passet

Passet avhämtas från den beskickning eller polisstation där ansökan lämnades in, men man kan också avtala om att få avhämta det från en annan beskickning eller polisstation. Passet kan också avhämtas av en annan person som fått en fullmakt av passets innehavare, eller i vissa länder skickas på posten, om man kommer överens om det på förhand. Avgifter för leveransen tillkommer till passets pris.

Om passet försvinner under resan

Om passet försvinner, skadas eller blir stulet då man är utomlands kan man få ett tillfälligt pass för hemresan, eller för att fortsätta resan. Ett tillfälligt pass beviljas för den tid resan räcker, men ändå för högst ett år. Tillfälliga pass framställs på beskickningen. Det lönar sig att komma ihåg att t.ex. USA inte godkänner tillfälliga pass utan visum. Man ska alltid göra en polisanmälan till den lokala polisen om passet blir stulet eller försvinner. Polisanmälan ska visas upp när du ansöker om ett nytt pass.

Om du befinner dig i ett land där Finland inte har någon egen beskickning kan du vända dig till ett annat EU-lands representation för att få ett en särskild EU-resehandling  (Emergency Travel Document/ETD) för hemresan.

Mera information: Om du förlorar ditt pass utomlands

Hur mycket kostar ett pass och hur betalar man?

Kontrollera expeditionsavgiften för passansökan och möjliga betalningssätt i beskickningens prislista. Utomlands betalar man samma summa som eurobeloppet, men i den lokala valutan. Expeditionsavgiften returneras inte ifall passet eller identitetskortet av någon orsak inte kan beviljas eller om det inte avhämtas.

Identitetskort

Från och med den 1 januari 2017 kan de av Finlands representationer där man kan avhämta pass också utfärda identitetskort åt finska medborgare.

Beskickningarna kan endast utfärda vanliga identitetskort.

Suomalainen henkilökortti
Identitetskort/modellstycke

Ett vanligt identitetskort kan också utfärdas till minderåriga med vårdnadshavarens godkännande.

Beskickningarna kan däremot inte bevilja sådana identitetskort för minderåriga som kan beviljas utan vårdnadshavarnas godkännande, identitetskort för utlänningar eller temporära identitetskort.

Ansökan om identitetskort

Ansökan om identitetskort görs på samma sätt som för pass, personligen vid en ambassad eller ett konsulat. Identitetskortet ansluts inte till fingeravtryck.

Hur mycket kostar ett identitetskort och hur betalar man?

Handläggningsavgiften för ansökan betalas då ansökan lämnas in. Utomlands kostar kortet 90 euro. Man betalar samma summa som eurobeloppet, men i den lokala valutan. Kontrollera betalningssätt i beskickningens webbsida. Expeditionsavgiften returneras inte ifall identitetskortet av någon orsak inte kan beviljas eller om det inte avhämtas.

Ytterligare information om identitetskort på polisens webbplats

(Utrikesministeriet/uppdaterad 28.12.2016)
 

OBS!

Passet ska betalas kontant i isländska kronor enligt den kurs som uppges av utrikesministeriet eller transaktion till ambassadens konto.  Närmare uppgifter i prislistan över expeditionsavgifter.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 27.1.2016


© Finlands ambassad, Reykjavik | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter